Internetlinks

www.lotjeenco.nl
De stichting voor ouders van zorgintensieve kinderen

www.koesterkind.nl
Website van de vereniging ouders kinderen en kanker

www.iriza.nl
Ontwikkelen hulpmiddelen die ouders helpen om met kinderen te praten over doodgaan en afscheid nemen

www.kinderpalliatief.nl
Een website van de Stichting PAL. Zij bieden advies en informatie over palliatieve zorg voor kinderen in Nederland.

www.watalsiknietmeerbeterword.nl
Hier vind u informatie over palliatieve zorg. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan thuiszorg, vrijwilligerszorg, psychosociale zorg, levensbeschouwelijke ondersteuning, lotgenotencontact, voedingsadvies en speciale paramedische zorg.

www.in-de-wolken.nl
Geeft informatie over dood gaan en rouw bij met name kinderen. En bied daarbij een uitgebreide
webwinkel met veel boeken en andere materialen.


Na overlijden
www.lieve-engeltjes.nl
Lotgenotencontact voor ouders van een overleden kind.

www.vook.nl
De Vereniging Ouders van een Overleden Kind is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.

www.dehemelpoort.nl
Aanspreekpunt voor grootouders van een ongeneeslijk ziek of overleden kleinkind.

www.verliesverwerken.nl
Website van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding.

www.achterderegenboog.nl
Stichting voor kinderen die een dierbare hebben verloren.


Herinneren
www.wilhelminabos.nl
U kunt de naam van een dierbaren die aan kanker is overleden laten aanbrengen op de Gedenkplek in het Koningin Wilhelminabos. De naam op de Gedenkplek is een monumentje voor de overledene. Dit monumentje wordt omgeven door het bos, symbool voor het leven dat doorgaat.

www.herinnerdingen.nl
Kinderen kunnen een digitaal monument maken met ‘dingen’ die voor hen belangrijk zijn.