Tips voor een slechtnieuws gesprek

Je kunt een gesprek beginnen met  ‘Dit wordt geen makkelijk gesprek.’

  • Vertel direct het slechte nieuws: ‘De dokter kan jou niet meer beter maken.’
  • Wees eerlijk in de informatie die je geeft. Houd het gesprek kort en duidelijk.
  • Wees concreet en gebruik dus geen verhullende taal. Gebruik bijvoorbeeld het woord dood in plaats van sterven of overlijden.
  • Houd rekening met het ontwikkelingsniveau van het kind en met zijn eigen, unieke levenservaring, en stem wat je zegt daarop af.
  • Geef ruimte voor een reactie.
  • Respecteer het als een kind er juist niet over wil praten; je hebt de boodschap verteld en hoeft die niet keer op keer te herhalen.
  • Maak gedachten en gevoelens bespreekbaar.
  • Toon begrip voor gevoelens en de reactie.
  • Ga er niet van uit dat het kind van binnen al weet dat het doodgaat.